Yayınlar

Yayınlar ;


 Efeoğlu A, Hanzade M, Sarı E, Alpay H, Karakaş O. Koray F.

Combined Periodontal and Restorative Approach to the treatment of Gingival Recessions with Noncarious Cervical Lesions: A Case Treated with Acellular Dermal Matrix Allografts and Compomer Restorations.

The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry. 2012, 32, 441-448.


Yavuz HA, Hanzade M, Efeoğlu A.

İkinci jenerasyon trombosit konsantrasyonu: Trombositten zengin fibrin.

Dergi 2012,141, 66-69.


Alpay Yavuz H, Yavuz US, Hanzade M, Karakaş O, Aydın E, Efeoğlu A.

Clinical Effectiveness of Platelet-Rich Fibrin and Anorganic Bovine Bone Mineral in the Treatment of Intrabony Defects.

Journal of Clinical Periodontology, Abstracts of Europerio 7 Vienna, Austria 6-9 June 2012.


Karakaş O, Hanzade M, Alpay Yavuz H, Aydın E, Efeoğlu A.

Two stage treatment of multiple Miller Class I gingival recessions using double papilla flap and coronally advanced flap with acellular dermal matrix procedures: A case report.

Journal of Clinical Periodontology, Abstracts of Europerio 7 Vienna, Austria 6-9 June 2012.


Hanzade M, Alpay Yavuz H, Karakaş O, Aydın E, Efeoğlu A.

The effect of platelet rich plasma on the clinical results of coronally advanced flap root coverage procedure.

Journal of Clinical Periodontology, Abstracts of Europerio 7 Vienna, Austria 6-9 June 2012.


Aydın E, Hanzade M, Alpay Yavuz H, Karakaş O, Efeoğlu A.

Coronally advanced flap in combination with acellular dermal matrix allograft:Case series.

Journal of Clinical Periodontology, Abstracts of Europerio 7 Vienna, Austria 6-9 June 2012.


Alatlı C, Çolaklar H, Efeoğlu A, Namal A.

Bilimsel Diş Hekimliğinde 100 Yıl, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1908-2008. Nobel Tıp Kitabevleri,  İstanbul, 2009. (Kitap)


Kurtulus I, Gokbuget A, Efeoglu A, Cintan S, Tefs K, Schuster V, Scully C.

Hypoplasminogenemia With Ligneous Periodontitis: A Failed Local Therapeutic Approach.

J Periodontol. 2007;78(6):1164 -1175.


Efeoğlu A.

Periodontoloji Ders Notları.

İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul, 2007.


Okan E, Efeoğlu A, Ayar B, Demirel K.

Treatment of recessions by LS flaps and CT grafts.

Journal of Clinical Periodontology 2003; 30: Suppl 4: 77.


Efeoğlu A, Okan E, Sönmezateş H, Demirel K.

Technique of sliding flap with gingival graft.

Journal of Clinical Periodontology 2003;30: Suppl 4: 76.


Ayar B, Efeoğlu A, Ölçer M, Okan E, Demirel K.

NSAID gel aplication an an adjunkt to SRP.

Journal of Clinical Periodontology 2003;30: Suppl 4: 59.


Efeoğlu A.

Periodontal Tedavide Kemik Greftleri.

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, 2002; 4: 1: 1-13.


Polater HK, Efeoğlu A.

HA-Kollagen (Tip 1) – GAG (Biostite) ve Mercan Kaynaklı Kalsiyum Karbonat (Biocoral 450) kemik greftlerinin periodontal kemik defektlerinin tedavisindeki etkileri.

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, 2001; 3: 4: 59-66.


Scully C, Gokbuget AY, Allen C, Bagan JV, Efeoğlu A, Erseven G, Flaitz C, Çintan S, Hodgson T, Porter SR, Speight P.

Oral lesions indicative of plasminogen deficiency (hypoplasminogenemia).

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001 Mar;91(3):334-337.


Efeoğlu A, Demirel K, Okan E.

Dişeti çekilmelerinin tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerin değerlendirilmesi.

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, 2001; 3: 1:20-26.


Efeoğlu A, Erdemir AD, Öncel Ö.

Geçmişten Günümüze Türk Diş Hekimliği.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2000. (Kitap)


Efeoğlu A, Erdemir AD, Öncel Ö.

Başlangıçtan Günümüze Diş Hekimliği.

Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2000. (Kitap)


Hart TC, Bowden DW, Ghaffar KA, Wang W, Cutler CW, Cebeci İ, Efeoğlu A, Fıratlı, E.

Sublocalization of the Papillon-Lefevre Syndrome Locus on 11q14-q21.

American Journal of Medical Genetics, 1998; 79:134-139.


Efeoğlu A, Okan E, Ayar B.

Arsenik nekrozuna bağlı yumuşak ve sert doku kaybının kombine cerrahi uygulama ile restorasyonu.

Dişhekimliğinde Klinik, 1997;10:251-254.


Ayar B, Okan E, Efeoğlu A.

Toz püskürtme sisteminin dişhekimliğinde kullanımı.

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 1997;31:27-33.


Efeoğlu A, Demirel K, Demirkol A, Gürer B.

Periodontitis tanısı konan bireylerin ortak özelliklerinin retrospektif olarak incelenmesi.

Dişhekimliğinde Klinik, 1997;10:8-13.


Fıratlı E, Cebeci İ, Efeoğlu A, Simmons JH, Hart T.

Evidence of genetic heterogeneity for palmoplantar hyperkeratosis syndromes.

Journal of Dental Researarch  1997;76:108.


Beyli M, Efeoğlu A.

Sağlık Bilimlerinde Tez Yazımı.

Bahar Matbaacılık, İstanbul,1997.


Gökbuget AY, Mutlu S, Scully C, Efeoğlu A, Porter SR, Speight P, Erseven G, Karaçorlu M. Amyloidaceous ulcerated gingival hyperplasia: a newly described entity related to ligneous conjunctivitis.

Journal of Oral Pathology and Medicine,1997;26:100-104.


Efeoğlu A.

Periodontoloji Ders Notları.

İ.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Vakfı, İstanbul, 1997.


Fıratlı E, Gürel N, Efeoğlu A, Badur S.

Clinical and immunological findings in 2 siblings with Papillon-Lefèvre syndrome.

Journal of  Periodontology 1996;67:1210-1215.


Fıratlı E, Gürel N, Efeoğlu A, Cebeci İ.

Generalized prepubertal periodontitis. A report of 4 cases with immunological findings.

Journal of Clinical Periodontology 1996;23:000-000.


Fıratlı E, Gürel N, Efeoğlu A.

Papillon-Lefèvre syndrome. Analysis of peripheral blood lymphocyte subsets.

Journal of Clinical Periodontology,1996;23:823-825.


Fıratlı E, Tüzün B, Efeoğlu A.

Papillon-Lefèvre syndrome. Analysis of neutrophil chemotaxis.

Journal of Periodontology,1996;67:617-620.


Göksoy ÇV, Sağlam F, Sandallı P, Efeoğlu A, Onan U.

Alveol kemiğinin yapısı, rezorpsiyon mekanizmaları ve alloplastik kemik greftlerine yaklaşım.

Dişhekimliğinde Klinik,1996;1:29-33.


Demirel K, Efeoğlu A.

Retrospective evaluation of patient compliance with supportive periodontal treatment.

  1. Nihon Univ. Sch. Dent.,1995;37:131-137.

Erdinç M, Efeoğlu A, Demirel K.

Clinical evaluation of tetracycline hydrochloride root conditioning.

Periodontal Clinical Investigations, 1995; 17 :6-9.


Efeoğlu A, Demirel K.

A further report of bony exostosis occuring as a sequela to free gingival grafts.

Periodontal Clinical Investigations, 1994;16:20.


Efeoğlu A, Göksoy V, Demirel K.

Effects of folic acid mouthwash on gingival overgrowth induced by chronic intake of phenytoin:A new method to evaluate gingival overgrowth.

Newsletter of International Academy of Periodontology, 1994;2:59.


Külekçi G, Efeoğlu A, Balkanlı O, Anğ Ö.

Erişkin periodontitisli hastalada siyah pigmentli anaeropların (Bacteroides = Porphyromonas / Prevotella) ağız içi dağılımı.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 1993;23:15-20.


Efeoğlu A.

Periodontal tedavide ultrasonik ve sonik kazıyıcılar.

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 1993;27:244.


Küçükay KI, Efeoğlu A, Küçükay S, Yüksel G.

Türk toplumunuda periapikal radyolusent lezyon sıklığının araştırılması.

Dişhekimliği, 1993;12:258.


Demirel K, Efeoğlu A, Meriç H.

Periodontal considerations in a patient with aplastıc anemia.

Periodontal Case Reports, 1991;13:13


Aytepe Z, Efeoğlu A, Aydoğmuş A.

Hastaların kendi kendilerine oluşturduğu dişeti lezyonları ve bir olgu bildirisi.

Dişhekimliğinde Klinik, 1991;2:73.


Efeoğlu A, Porter SR, Mutlu S, Gökbuget A, Scully, C.

Papillon-Lefèvre syndrome affecting two siblings.

Journal of Pediatric Dentistry, 1990;6:115.


Alatlı M, Gökbuget A, Efeoğlu A.

Squamous odontojenik tümör, Bir olgu bildirisi.

Dişhekimliği, 1990;4:157.


Akıncı T, Efeoğlu A, Yücel T, Göksoy V.

Papillon-Lefèvre Sendromu, Bir olgu bildirisi.

Dişhekimliği, 1990;2:73.


Efeoğlu A, Göksoy V.

İlaca bağlı dişeti büyümeleri.

Dişhekimliğinde Klinik, 1989;3:115.


Fıratlı E, Efeoğlu A, Tüzüner M, Uras S, Meriç H.

Generalize prepubertal periodontitis. Bir olgu üzerindeki incelemeler bildirisi.

Türk Dişhekimleri Dergisi, 1989;1:15.


Efeoğlu A, Beyli M, Gökbuget A.

Alveol kreti şeklinin otojen submukozal bağ dokusu greftleri ile düzeltilmesi.

Periodontoloji Dergisi,1985;10:57.


Efeoğlu A, Gökbuget A, Azizlerli G, Kavala M.

Papillon-Lefèvre Sendromu – Aynı aileden iki olgu bildirisi.

Periodontoloji Dergisi, 1985;10:44.


Sandallı P, Efeoğlu A.

Periodontal tedavide son durum.

Türk Diş Tabipleri Cemiyeti Bülteni, 1985;5:1.


Efeoğlu A, Tuncer Ö.

Periodontal tedavide yeni ataşman.

Periodontoloji Dergisi, 1984;9:1.


Efeoğlu A, Sandallı P.

Dekalsifiye dentin greftlerinin periodontal kemikiçi defektlerin tedavisindeki etkileri.

Periodontoloji Dergisi, 1982;7:21.


Yılmaz S, Efeoğlu A.

Köklerin canlı olarak korunması ile alveol kemiği rezorpsiyonunun önlenmesi.

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1981;15:337.


Yılmaz S, Efeoğlu A, Görgün, H.

Periodontal operasyonlarda başarısızlık nedenleri.

Periodontoloji Dergisi, 1981;6:227.


Beyli M, Yılmaz S, Efeoğlu A.

Dişüstü (overdentures) protezlere periodontal açıdan yeni bir yaklaşım.

Periodontoloji Dergisi, 1981;6:121.


Sandallı P, Yılmaz S, Onan U, Meriç H, Uygun Ö, Efeoğlu A, Varol C, Tanatar E, Türkmen F, Güner  M.

Değişik tipteki diş fırçalarının bakteri plağı ve dişeti iltihabındaki  etkilerinin araştırılması.

Periodontoloji Dergisi, 1981;6:95.


Yılmaz S, Beyli M, Efeoğlu A.

Köklerin canlı olarak korunması ile alveol kemiği rezorpsiyonunu önleme.

Periodontoloji Dergisi, 1981;6:77.


 

 

Efeoğlu A.  

Dişeti Estetiği – Dişeti çekilmelerinin tedavisi.

EDAD Maslak Acıbadem Hastanesi, 20 Ocak 2012.

 

Efeoğlu A.  

Türkiye’de Diş Hekimliği Eğitiminin Başlangıcı.

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, 22 Kasım 2011.

 

Efeoğlu A.  

Dişeti Çekilmeleri ve Tedavileri.

Gaziantep Dişhekimleri Odası, Bilimsel Program 29 Mart 2008.

 

Efeoğlu A.  

1933’den Günümüze İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi.

 TDB 15. Uluslar arası Diş Hekimliği Kongresi, Türkiye’de 100 Yılda Diş Hekimliği Paneli, İstanbul, 5 Temmuz 2008.

 

Efeoğlu A,  Hanzade M,  Sarı E,  Alpay H.

Çift taraflı dişeti çekilmeleri bulunan bir olguda kuronale kaydırılan flap operasyonu ile birlikte trombositten zengin plazma ve trombositten zengin plazma+ksenogreft kullanımı.

Türk Periodontoloji Derneği 37. Bilimsel Kongresi Antalya, 2007. (Poster)

 

Efeoğlu A,  Hanzade M,  Sarı E,  Alpay H.

Kuronale kaydırılan flep tekniği ile otolog trombositten zengin plazmanın tek başına veya ksenogreft ile kullanımı.

Türk Periodontoloji Derneği 37. Bilimsel Kongresi 2007. (Poster)

 

İlhan D, Efeoğlu A.  

Evaluatıon of effectıveness between deproteınızed bovıne derıved bone graft alone and combıned wıth an autogenous bone graft ın ıntrabony defects.

Europerio 5 Madrit  2006. (Poster)

 

Kurtulus İ, Gokbuget A, Cintan S, Efeoglu A.

Ligneous Periodontitis-A destructive membranous disease.

Europerio 5 Madrit  2006. (Poster)

 

İlhan D, Olgaç V, Sarı E, Hanzade M, Efeoğlu A.

Benign Osteom.

Türk Periodontoloji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 12-14 Mayıs 2005. (Poster)

 

Efeoğlu A.  

Dişeti Çekilmeleri ve Tedavileri.

Türk Periodontoloji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 12-14 Mayıs 2005.

 

Efeoğlu A.  

Mukogingival Operasyonlar.

T.C.Genelkurmay Başkanlığı,TSK Sağlık Komutanlığı 2. Askeri Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, 6-8 Mayıs 2004.

 

Efeoğlu A.  Dişeti Çekilmeleri: Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri.

Türk Dişhekimleri Birliği  11. Uluslurarası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul 17-22 Mayıs 2004.

 

Efeoğlu A.  

Mukogingival Sorunlar ve Çözümleri.

 Türk Periodontoloji Derneği, İstanbul Toplantıları, İstanbul 18 Ekim 2004.

 

Efeoğlu A.  

Biyomateryaller ve uygulamalarındaki güncel değerlendirmeler. Bariyer Membranlar.

Türk Periodontoloji Derneği 14. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, 26-28 Kasım 2004.

 

Sarı E, İlhan D, Sönmezateş H, Haznedaroğlu F, Efeoğlu A.

İatrojenik kök perforasyonları (Olgu Sunumu).

Türk Endodonti Derneği, 8. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, İstanbul, 3-5 Mayıs 2002.

 

Efeoğlu A.  

Periodontal Hastalıkların Sınıflaması ve Periodontal Başlangıç Tedavisi.

T.C. Milli Eğitim BakanlığıHizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 115 nolu “Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Semineri” Yalova, Esenköy, 11 Haziran 2002.

 

Okan E, Ayar B, Sönmezateş H, İlhan D, Sarı E, Alatlı C, Efeoğlu A.

Submukozal bağdokusu grefti uygulamasından sonra oluşan gingival kist (Olgu Bildirisi)

Türk Periodontoloji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, 24-26 Mayıs 2001.

 

Efeoğlu A.  

Periodontal Hastalıkların Güncel Sınıflaması.

İstanbul Dişhekimleri Odası Sürekli Dişhekimliği Eğitimi, İstanbul, 25.03.2001.

 

Okan E, Efeoğlu A, Demirel K.

Lokalize dişeti çekilmelerinin tedavisinde verici bölgenin serbest dişeti grefti ile örtüldüğü yana kaydırılan flap ile subepitelial bağ dokusu grefti operasyonlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.

Türk Periodontoloji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27 Ağustos-2 Eylül 2000.

 

Efeoğlu A.  

Yerel hazırlayıcı faktörler ve periodontal başlangıç tedavisi.

İDO Pazar Toplantıları, 14 Mart 1999, İstanbul.

 

Efeoğlu A.  

Periodontoloji – klinik kurs.

10 Nisan 1999, Gaziantep.

 

Efeoğlu A.  

Protez öncesi periodontal tedavi, Dişeti çekilmeleri ve kök yüzeyi örtülmesi.

Türk Dişhekimleri Birliği 6. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, 25 Haziran 1999.

 

Efeoğlu A.  

Periodontal tedavide kemik greftleri..

  1. Gaziantep Dişhekimliği Günleri, Gaziantep, 16-19 Eylül 1999.

 

Okan E, Ayar B, Scully C, Efeoğlu A.

İki kardeşte görülen amiloidoz benzeri ülsere gingival hiperplazilerin klinik ve laboratuar bulguları.

Türk Periodontoloji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Kızılcahamam, Ankara, 1998. (Poster)

 

Efeoğlu A.  

Dişeti çekilmelerinin cerrahi yolla tedavisi.

Oral İmplantoloji Derneği, 21 Mart 1998 İstanbul.

 

Efeoğlu A.  

Potez öncesi periodontal tedavi.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi – Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Kapadokya, Nevşehir, 23-27 Eylül 1998.

 

Fıratlı E, Cebeci İ, Efeoğlu A, Simmons JH, Hart T.

Evidence of genetic heterogeneity for palmoplantar hyperkeratosis syndromes.

Journal of Dental Researarch (IADR Abstracts) 1997;76:108. (Poster)

 

Okan E, Efeoğlu A, Gökbuget A, Uzun M, Alatlı C.

Vestibül ve palatinal mukozada görülen primer tüberküloz olgusu.

Türk Periodontoloji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1997. (Poster)

 

Efeoğlu A, Okan E, Ayar, B.

Arsenik nekrozuna bağlı yumuşak ve sert doku kaybının kombine cerrahi uygulama ile restorasyonu.

Türk Periodontoloji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1997. (Poster)

 

Efeoğlu A.  

Periodontal hastalıkların sınıflaması ve periodontal başlangıç tedavisi.

Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 2. Bilimsel Toplantısı 26-28 Eylül   1997, Gaziantep.

 

Efeoğlu A.  

Dişeti çekilmesi tedavi yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.

Türk Periodontoloji Derneği, VII. Periodontoloji Sempozyumu, İzmir, 1997.

 

Pamuk S, Sübay K, Balkaya M, Efeoğlu A, Aşçı S.

Kuron kök kırıklarının tedavisinde disiplinler arası yaklaşım.

Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Kongresi,İzmir,1996.

 

Polater HK, Efeoğlu A, Erdinç M.

Lateral kanallar yoluyla oluşan periodontal lezyonların tedavisi (Olgu Bildirisi).

Türk Periodontoloji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1995. (Poster)

 

Fıratlı E, Gürel N, Efeoğlu A, Badur S.

Clinical and immunological findings in two siblings with Papillon-Lefevre syndrdome.

First İstanbul İnternational Symposium on Oral Biology,İstanbul,1995. (Poster)

 

Fıratlı E, Tüzün B, Efeoğlu A.

The assessment of neutrophil chemotaxis in patient with Papillon-Lefevre syndrome.

First İstanbul İnternational Symposium on Oral Biology,İstanbul,1995. (Poster)

 

Küçükay S, Karagöz-Küçükay I, Bayırlı G, Yüksel G, Efeoğlu A.

Prevalance of periapical radiolucent lesions and quality of endodontic treatment in a Turkish population.

The 7th Biennial Congress of European Society of Endodontology,Tel-Aviv,1995. (Poster)

 

Sevin Ü, Bilgin T, Fıratlı E, Efeoğlu E.

Generalize prepubertal periodontitisli  bir hastada protetik yaklaşım.

T.D.B. 1. Ulusal Dişhekimliği Kongresi, İzmir, 1995.

 

Fıratlı E, Gürel N, Tüzün B, Efeoğlu A, Cebeci İ.

Generalize prepubertal periodontitisli hastalarda CD11b/CD18 expresyonunun incelenmesi.

Türk Periodontoloji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1995.

 

Polater HK, Efeoğlu A, Fıratlı E.

İki farklı alloplastik greft materyalinin periodontal kemikiçi defektlerindeki etkilerinin incelenmesi.

Türk Periodontoloji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1995.

 

Efeoğlu A.  

Açık Kök Yüzeylerinin Örtülmesi.

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 3 Şubat 1995.

 

Efeoğlu A.  

Periodontolojinin Tarihçesi.

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 5 Ekim 1995.

 

Efeoğlu A, Demirel K.

Serbest dişeti grefti uygulamasından sonra greft altında gözlenen kemik büyümesi: İki olgu bildirimi.

T.D.B. 2. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, 1994.

 

Fıratlı E, Gürel N, Efeoğlu A.

Papillon-Lefèvre sendromlu hastalarda periferik kan lenfosit analizleri.

Türk Periodontoloji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Ankara, 1994.

 

Efeoğlu A, Demirel K, Sunar A, Gürer B.

Bireylerin periodontal tedaviye katılımının uzun zaman kesitinde incelenmesi.

Türk Periodontoloji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Ankara, 1994.

 

Erdinç M, Efeoğlu A, Demirel K.

Geleneksel periodontal tedaviye ek olarak  kök yüzeylerine uygulanan yüzeyel tetrasiklin HCl’ün klinik etkilerinin incelenmesi.

Türk Periodontoloji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Ankara, 1994.

 

Efeoğlu A.  

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi’nin Tarihçesi,

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 22 Kasım 1994.

 

Külekçi G, Efeoğlu A, Balkanlı O, Anğ Ö.

Erişkin periodontitisli hastalarda siyah pigmentli anaeropların ağız içi dağılımı.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Aylık Toplantıları, İstanbul, 27 Şubat, 1991.

 

Erdinç M, Efeoğlu A, Olgaç V, Kesikbaş H, Aral F, Gökbuget A.

Histiocytosis X Grubu hastaların ağız tutulmalarının tanı ve tedavi açısından incelenmesi-Bir olgu nedeniyle.

Türk Periodontoloji Derneği 22. Bilimsel kongresi, Antalya, 1991.

 

Efeoğlu A, Göksoy V, Demirel K.

Fenitoine bağlı dişeti büyümelerinde topikal folik asit uygulamasının etkilerinin yeni bir yöntemle klinik olarak değerlendirilmesi.

Türk Periodontoloji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1991.

 

 Efeoğlu A.  

Flap Operasyonları.

T.D.B. Mesleki Sürekli Eğitim Programı II, Periodontoloji, 30 Mayıs 1991.

 

Efeoğlu A, Fıratlı E, Gökbuget A, Sandallı P.

Papillon-Lefévre sendromu-Altı olgu bildirisi.

Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1990.

 

Fıratlı E, Efeoğlu A, Göksoy V.

Prepubertal periodontitis-Beş olgu bildirisi.

Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1990.

 

Efeoğlu A.  

Periodontal Kemik Defektleri.

İstanbul Kamu Dişhekimleri Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitimi,21 Mayıs 1990.

 

 Efeoğlu A.  

Türkiye’de dişhekimliği eğitiminin tarihçesi.

İ. D. O. Dişhekimliğinde Eğitim Sempozyumu, İstanbul, 1989.

 

Efeoğlu A.  

Diş ve Dişeti Sağlığı.

İstanbul Soroptimist Klübü, Gültepe Halk Eğitim Merkezi, 5 Şubat 1989.

 

Demirel K, Efeoğlu A, Meriç H.

Aplastik anemili hastalara periodontal açıdan yaklaşım.

Türk Periodontoloji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Kemer, 1987.

 

Fıratlı E, Efeoğlu A, Tüzüner N, Uras S, Meriç H.

Prepubertal periodontitis-Bir olgu bildirisi.

Türk Periodontoloji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Kemer, 1987.

 

Alatlı M, Gökbuget A, Efeoğlu A.

Squamous odontogenic tümör-Bir olgu bildirisi.

Türk Periodontoloji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 1986.

 

Beyli M, Efeoğlu A, Gökbuget A.

Protez öncesi otojen bağ dokusu transplantı ile alveol kretinin düzeltilmesi.

Türk Periodontoloji Derneği 16. Bilimsel Kongresi,  Antalya, 1985.

 

Efeoğlu A, Gökbuget A, Azizlerli G, Kavala M.

Papillon-Lefévre Sendromu-Aynı aileden iki olgu bildirisi.

Türk Periodontoloji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1985.

 

Yılmaz S, Efeoğlu A.

Köklerin canlı olarak korunması ile alveol kemiği rezorpsiyonunu önleme (II)-Beş yıllık sonuçlar.

Türk Periodontoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Marmaris, 1984.

 

Efeoğlu A.  

Periodontal El Aletleri ve Kullanılışları.

Türk Periodontoloji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 20 Mayıs 1982.

 

Yılmaz S, Efeoğlu A, Görgün H.

Periodontal operasyonlarda başarısızlık nedenleri.

Türk Periodontoloji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1981.

 

Yılmaz S, Beyli M, Efeoğlu A.

Köklerin canlı olarak korunması ile alveol kemiği rezorpsiyonunu önleme.

İstanbul 4.Uluslararası Dişhekimliği Haftası, Türk Dişhekimliği 10. Milli Kongresi, İstanbul,1980.

 

Beyli M, Yılmaz S, Efeoğlu A.

Dişüstü protezlere (overdentures) periodontal açıdan yeni bir yaklaşım.

Türk Periodontoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Marmaris, 1980.

 

Yılmaz S., Beyli M, Efeoğlu A.

Köklerin canlı olarak korunması ile alveol kemiği rezorpsiyonunu önleme.

Türk Periodontoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Marmaris, 1980.

 

Sandallı P, Yılmaz S, Onan U, Meriç H, Uygun Ö, Varol C, Efeoğlu A, Tanatar E, Türkmen F, Güner M.

Değişik tipteki diş fırçalarının bakteri plağı ve dişeti iltihabındaki  etkilerinin araştırılması.

Türk Periodontoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Marmaris, 1980.

 

 

 

 

 

 

Bildiri, Poster ve Konferanslar:


Efeoğlu A.  

Dişeti Estetiği – Dişeti çekilmelerinin tedavisi.

EDAD Maslak Acıbadem Hastanesi, 20 Ocak 2012.


Efeoğlu A.  

Türkiye’de Diş Hekimliği Eğitiminin Başlangıcı.

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, 22 Kasım 2011.


Efeoğlu A.  

Dişeti Çekilmeleri ve Tedavileri.

Gaziantep Dişhekimleri Odası, Bilimsel Program 29 Mart 2008.


Efeoğlu A.  

1933’den Günümüze İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi.

 TDB 15. Uluslar arası Diş Hekimliği Kongresi, Türkiye’de 100 Yılda Diş Hekimliği Paneli, İstanbul, 5 Temmuz 2008.


Efeoğlu A,  Hanzade M,  Sarı E,  Alpay H.

Çift taraflı dişeti çekilmeleri bulunan bir olguda kuronale kaydırılan flap operasyonu ile birlikte trombositten zengin plazma ve trombositten zengin plazma+ksenogreft kullanımı.

Türk Periodontoloji Derneği 37. Bilimsel Kongresi Antalya, 2007. (Poster)


Efeoğlu A,  Hanzade M,  Sarı E,  Alpay H.

Kuronale kaydırılan flep tekniği ile otolog trombositten zengin plazmanın tek başına veya ksenogreft ile kullanımı.

Türk Periodontoloji Derneği 37. Bilimsel Kongresi 2007. (Poster)


İlhan D, Efeoğlu A.  

Evaluatıon of effectıveness between deproteınızed bovıne derıved bone graft alone and combıned wıth an autogenous bone graft ın ıntrabony defects.

Europerio 5 Madrit  2006. (Poster)


Kurtulus İ, Gokbuget A, Cintan S, Efeoglu A.

Ligneous Periodontitis-A destructive membranous disease.

Europerio 5 Madrit  2006. (Poster)


İlhan D, Olgaç V, Sarı E, Hanzade M, Efeoğlu A.

Benign Osteom.

Türk Periodontoloji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 12-14 Mayıs 2005. (Poster)


Efeoğlu A.  

Dişeti Çekilmeleri ve Tedavileri.

Türk Periodontoloji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 12-14 Mayıs 2005.


Efeoğlu A.  

Mukogingival Operasyonlar.

T.C.Genelkurmay Başkanlığı,TSK Sağlık Komutanlığı 2. Askeri Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, 6-8 Mayıs 2004.


Efeoğlu A.  Dişeti Çekilmeleri: Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri.

Türk Dişhekimleri Birliği  11. Uluslurarası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul 17-22 Mayıs 2004.


Efeoğlu A.  

Mukogingival Sorunlar ve Çözümleri.

 Türk Periodontoloji Derneği, İstanbul Toplantıları, İstanbul 18 Ekim 2004.


Efeoğlu A.  

Biyomateryaller ve uygulamalarındaki güncel değerlendirmeler. Bariyer Membranlar.

Türk Periodontoloji Derneği 14. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, 26-28 Kasım 2004.


Sarı E, İlhan D, Sönmezateş H, Haznedaroğlu F, Efeoğlu A.

İatrojenik kök perforasyonları (Olgu Sunumu).

Türk Endodonti Derneği, 8. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, İstanbul, 3-5 Mayıs 2002.


Efeoğlu A.  

Periodontal Hastalıkların Sınıflaması ve Periodontal Başlangıç Tedavisi.

T.C. Milli Eğitim BakanlığıHizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 115 nolu “Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Semineri” Yalova, Esenköy, 11 Haziran 2002.


Okan E, Ayar B, Sönmezateş H, İlhan D, Sarı E, Alatlı C, Efeoğlu A.

Submukozal bağdokusu grefti uygulamasından sonra oluşan gingival kist (Olgu Bildirisi)

Türk Periodontoloji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, 24-26 Mayıs 2001.


Efeoğlu A.  

Periodontal Hastalıkların Güncel Sınıflaması.

İstanbul Dişhekimleri Odası Sürekli Dişhekimliği Eğitimi, İstanbul, 25.03.2001.


Okan E, Efeoğlu A, Demirel K.

Lokalize dişeti çekilmelerinin tedavisinde verici bölgenin serbest dişeti grefti ile örtüldüğü yana kaydırılan flap ile subepitelial bağ dokusu grefti operasyonlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.

Türk Periodontoloji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27 Ağustos-2 Eylül 2000.


Efeoğlu A.  

Yerel hazırlayıcı faktörler ve periodontal başlangıç tedavisi.

İDO Pazar Toplantıları, 14 Mart 1999, İstanbul.


Efeoğlu A.  

Periodontoloji – klinik kurs.

10 Nisan 1999, Gaziantep.


Efeoğlu A.  

Protez öncesi periodontal tedavi, Dişeti çekilmeleri ve kök yüzeyi örtülmesi.

Türk Dişhekimleri Birliği 6. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, 25 Haziran 1999.


Efeoğlu A.  

Periodontal tedavide kemik greftleri..

  1. Gaziantep Dişhekimliği Günleri, Gaziantep, 16-19 Eylül 1999.

Okan E, Ayar B, Scully C, Efeoğlu A.

İki kardeşte görülen amiloidoz benzeri ülsere gingival hiperplazilerin klinik ve laboratuar bulguları.

Türk Periodontoloji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Kızılcahamam, Ankara, 1998. (Poster)


Efeoğlu A.  

Dişeti çekilmelerinin cerrahi yolla tedavisi.

Oral İmplantoloji Derneği, 21 Mart 1998 İstanbul.


Efeoğlu A.  

Potez öncesi periodontal tedavi.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi – Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Kapadokya, Nevşehir, 23-27 Eylül 1998.


Fıratlı E, Cebeci İ, Efeoğlu A, Simmons JH, Hart T.

Evidence of genetic heterogeneity for palmoplantar hyperkeratosis syndromes.

Journal of Dental Researarch (IADR Abstracts) 1997;76:108. (Poster)


Okan E, Efeoğlu A, Gökbuget A, Uzun M, Alatlı C.

Vestibül ve palatinal mukozada görülen primer tüberküloz olgusu.

Türk Periodontoloji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1997. (Poster)


Efeoğlu A, Okan E, Ayar, B.

Arsenik nekrozuna bağlı yumuşak ve sert doku kaybının kombine cerrahi uygulama ile restorasyonu.

Türk Periodontoloji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1997. (Poster)


Efeoğlu A.  

Periodontal hastalıkların sınıflaması ve periodontal başlangıç tedavisi.

Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 2. Bilimsel Toplantısı 26-28 Eylül   1997, Gaziantep.


Efeoğlu A.  

Dişeti çekilmesi tedavi yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.

Türk Periodontoloji Derneği, VII. Periodontoloji Sempozyumu, İzmir, 1997.


Pamuk S, Sübay K, Balkaya M, Efeoğlu A, Aşçı S.

Kuron kök kırıklarının tedavisinde disiplinler arası yaklaşım.

Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Kongresi,İzmir,1996.


Polater HK, Efeoğlu A, Erdinç M.

Lateral kanallar yoluyla oluşan periodontal lezyonların tedavisi (Olgu Bildirisi).

Türk Periodontoloji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1995. (Poster)


Fıratlı E, Gürel N, Efeoğlu A, Badur S.

Clinical and immunological findings in two siblings with Papillon-Lefevre syndrdome.

First İstanbul İnternational Symposium on Oral Biology,İstanbul,1995. (Poster)


Fıratlı E, Tüzün B, Efeoğlu A.

The assessment of neutrophil chemotaxis in patient with Papillon-Lefevre syndrome.

First İstanbul İnternational Symposium on Oral Biology,İstanbul,1995. (Poster)


Küçükay S, Karagöz-Küçükay I, Bayırlı G, Yüksel G, Efeoğlu A.

Prevalance of periapical radiolucent lesions and quality of endodontic treatment in a Turkish population.

The 7th Biennial Congress of European Society of Endodontology,Tel-Aviv,1995. (Poster)


Sevin Ü, Bilgin T, Fıratlı E, Efeoğlu E.

Generalize prepubertal periodontitisli  bir hastada protetik yaklaşım.

T.D.B. 1. Ulusal Dişhekimliği Kongresi, İzmir, 1995.


Fıratlı E, Gürel N, Tüzün B, Efeoğlu A, Cebeci İ.

Generalize prepubertal periodontitisli hastalarda CD11b/CD18 expresyonunun incelenmesi.

Türk Periodontoloji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1995.


Polater HK, Efeoğlu A, Fıratlı E.

İki farklı alloplastik greft materyalinin periodontal kemikiçi defektlerindeki etkilerinin incelenmesi.

Türk Periodontoloji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1995.


Efeoğlu A.  

Açık Kök Yüzeylerinin Örtülmesi.

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 3 Şubat 1995.


Efeoğlu A.  

Periodontolojinin Tarihçesi.

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 5 Ekim 1995.


Efeoğlu A, Demirel K.

Serbest dişeti grefti uygulamasından sonra greft altında gözlenen kemik büyümesi: İki olgu bildirimi.

T.D.B. 2. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, 1994.


Fıratlı E, Gürel N, Efeoğlu A.

Papillon-Lefèvre sendromlu hastalarda periferik kan lenfosit analizleri.

Türk Periodontoloji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Ankara, 1994.


Efeoğlu A, Demirel K, Sunar A, Gürer B.

Bireylerin periodontal tedaviye katılımının uzun zaman kesitinde incelenmesi.

Türk Periodontoloji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Ankara, 1994.


Erdinç M, Efeoğlu A, Demirel K.

Geleneksel periodontal tedaviye ek olarak  kök yüzeylerine uygulanan yüzeyel tetrasiklin HCl’ün klinik etkilerinin incelenmesi.

Türk Periodontoloji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Ankara, 1994.


Efeoğlu A.  

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi’nin Tarihçesi,

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 22 Kasım 1994.


Külekçi G, Efeoğlu A, Balkanlı O, Anğ Ö.

Erişkin periodontitisli hastalarda siyah pigmentli anaeropların ağız içi dağılımı.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Aylık Toplantıları, İstanbul, 27 Şubat, 1991.


Erdinç M, Efeoğlu A, Olgaç V, Kesikbaş H, Aral F, Gökbuget A.

Histiocytosis X Grubu hastaların ağız tutulmalarının tanı ve tedavi açısından incelenmesi-Bir olgu nedeniyle.

Türk Periodontoloji Derneği 22. Bilimsel kongresi, Antalya, 1991.


Efeoğlu A, Göksoy V, Demirel K.

Fenitoine bağlı dişeti büyümelerinde topikal folik asit uygulamasının etkilerinin yeni bir yöntemle klinik olarak değerlendirilmesi.

Türk Periodontoloji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1991.


 Efeoğlu A.  

Flap Operasyonları.

T.D.B. Mesleki Sürekli Eğitim Programı II, Periodontoloji, 30 Mayıs 1991.


Efeoğlu A, Fıratlı E, Gökbuget A, Sandallı P.

Papillon-Lefévre sendromu-Altı olgu bildirisi.

Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1990.


Fıratlı E, Efeoğlu A, Göksoy V.

Prepubertal periodontitis-Beş olgu bildirisi.

Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1990.


Efeoğlu A.  

Periodontal Kemik Defektleri.

İstanbul Kamu Dişhekimleri Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitimi,21 Mayıs 1990.


 Efeoğlu A.  

Türkiye’de dişhekimliği eğitiminin tarihçesi.

İ. D. O. Dişhekimliğinde Eğitim Sempozyumu, İstanbul, 1989.


Efeoğlu A.  

Diş ve Dişeti Sağlığı.

İstanbul Soroptimist Klübü, Gültepe Halk Eğitim Merkezi, 5 Şubat 1989.


Demirel K, Efeoğlu A, Meriç H.

Aplastik anemili hastalara periodontal açıdan yaklaşım.

Türk Periodontoloji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Kemer, 1987.


Fıratlı E, Efeoğlu A, Tüzüner N, Uras S, Meriç H.

Prepubertal periodontitis-Bir olgu bildirisi.

Türk Periodontoloji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Kemer, 1987.


Alatlı M, Gökbuget A, Efeoğlu A.

Squamous odontogenic tümör-Bir olgu bildirisi.

Türk Periodontoloji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 1986.


Beyli M, Efeoğlu A, Gökbuget A.

Protez öncesi otojen bağ dokusu transplantı ile alveol kretinin düzeltilmesi.

Türk Periodontoloji Derneği 16. Bilimsel Kongresi,  Antalya, 1985.


Efeoğlu A, Gökbuget A, Azizlerli G, Kavala M.

Papillon-Lefévre Sendromu-Aynı aileden iki olgu bildirisi.

Türk Periodontoloji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1985.


Yılmaz S, Efeoğlu A.

Köklerin canlı olarak korunması ile alveol kemiği rezorpsiyonunu önleme (II)-Beş yıllık sonuçlar.

Türk Periodontoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Marmaris, 1984.


Efeoğlu A.  

Periodontal El Aletleri ve Kullanılışları.

Türk Periodontoloji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 20 Mayıs 1982.


Yılmaz S, Efeoğlu A, Görgün H.

Periodontal operasyonlarda başarısızlık nedenleri.

Türk Periodontoloji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1981.


Yılmaz S, Beyli M, Efeoğlu A.

Köklerin canlı olarak korunması ile alveol kemiği rezorpsiyonunu önleme.

İstanbul 4.Uluslararası Dişhekimliği Haftası, Türk Dişhekimliği 10. Milli Kongresi, İstanbul,1980.


Beyli M, Yılmaz S, Efeoğlu A.

Dişüstü protezlere (overdentures) periodontal açıdan yeni bir yaklaşım.

Türk Periodontoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Marmaris, 1980.


Yılmaz S., Beyli M, Efeoğlu A.

Köklerin canlı olarak korunması ile alveol kemiği rezorpsiyonunu önleme.

Türk Periodontoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Marmaris, 1980.


Sandallı P, Yılmaz S, Onan U, Meriç H, Uygun Ö, Varol C, Efeoğlu A, Tanatar E, Türkmen F, Güner M.

Değişik tipteki diş fırçalarının bakteri plağı ve dişeti iltihabındaki  etkilerinin araştırılması.

Türk Periodontoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Marmaris, 1980.