Çürük Tedavisi

Çürük Tedavisi
Kompozit Dolgu
İnley (Porselen) Dolgu          

Kanal Dolgusu

Çeşitli nedenlerle dişin pulpası zarara uğradığında yapılır. Dişin pulpasının çıkarılıp, bölgenin temizlenip genişletilmesinden sonra, uygun dolgu maddesi ile doldurulmasıdır.

Kök ucunda iltihap olmayan dişlerde %90-98, Kök ucunda iltihap olan dişlerde %80-90 oranında başarı elde etmek mümkündür.